Notícies sobre la cèdula d'habitabilitat

Dimensions mínimes per a obtenir la cèdula d'habitabilitat

Si bé la normativa que fixa els requisits mínims per a obtenir la cèdula d'habitabilitat contempla altres aspectes, el que fa a les dimensions mínimes genera moltes consultes. Es tracta del requisit que, de no complir-se, és més difícil de solucionar.

El Decret 259/2003 és la norma vigent que fixa els requisits mínims d'habitabilitat. Pel que fa als habitatges de segona mà, exigeix unes dimensions mínimes en quant a superfície útil mínima de l'habitatge i, addicionalment, per a les peces que la composen.

La superfície útil interior mínima de l'habitatge és de 20 metres quadrats. Únicament s'admeten habitatges amb una superfície construïda de 15 metres quadrats si aquests han estat construïts abans de l'any 1983 i sempre i quant hagin obtingut una cèdula d'habitabilitat amb anterioritat.

Pel que fa a les dimensions, cal que l'habitatge disposi d'una sala. Pot comptar-se com a sala qualsevol espai que tingui una superfície útil no inferior a 10 metres quadrats (si conté l'equip obligatori de cuina, 14 metres quadrats), sense cap estrangulament inferior a 1,4 metres, i una altura mitjana de 2,20 metres. Ha d'admetre la inscripció d'un quadrat de 2,40 per 2,40 metres i cal que disposi d'una obertura a façana o pati que tingui una superfície mínima d'obertura de 0,80 metres quadrats, comptats entre 0,80 i 2,00 metres d'altura.

El decret fixa també dimensions mínimes per a les habitacions, si bé no s'exigeix un nombre mínim d'aquestes per a obtenir la cèdula.

Aquests són els requisits en quant a dimensions que regeixen alhora d'obtenir la cèdula d'habitabilitat de segona ocupació. Els requisits per als habitatges de nova construcció són més estrictes.

[ Escrit per Paula el 23 de novembre de 2007. Publicat a Cèdula d'habitabilitat : Notícies : Dimensions mínimes per a obtenir la cèdula d'habitabilitat. Arxivat a normativa d'habitabilitat. ]

  1. RSS
  2. Del.icio.us
  3. Fresqui
  4. Yahoo!
  5. Menéame
  6. Technorati
  7. Google Bookmarks

Cedula Habitabilitat.NET | Cedula Habitabilidad.NET. Copyright © 2006-18. Mapa.
Preus vàlids per a Barcelona i la seva àrea d'influència. Consulteu per a altres poblacions.