Notícies sobre la cèdula d'habitabilitat

Entra en vigor la llei del dret a l'habitatge

La nova norma no estableix canvis en quant a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat, si bé en reforça la obligatorietat.

Avui ha entrat en vigor la Llei del dret a l'habitatge, aprovada pel Parlament fa uns quatre mesos.

Aquesta nova llei, que deroga l'anterior Llei 24/1991, de l'Habitatge, no canvia les condicions d'obtenció de la cèdula d'habitabilitat. Aquestes quedaran establertes en el nou decret d'habitabilitat, actualment en redacció.

En canvi, estableix (arts. 132 i 133) els requisits exigits pels notaris en cas de transmissió o cessió d'habitatges: pel que fa a la cèdula d'habitabilitat, l'habitatge l'ha de tenir vigent o bé ha de gaudir de qualificació definitiva (en cas d'habitatges amb protecció oficial) o llicència de primera ocupació (en cas de municipis als quals la Generalitat hagi delegat l'atorgament de cèdules d'habitabilitat).

En les transmissions d'habitatges que no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar d'aquesta obligació al transmetent, sempre que per mitjà d'un informe emès per un tècnic competent s'acrediti que l'habitatge pot obtenir la cèdula d'habitabilitat després de l'execució de les obres de rehabilitació.

La normativa anterior ja establia la obligatorietat de disposar de cèdula d'habitabilitat per a poder vendre el pis, però no establia mecanismes de control, responsabilitats ni sancions, pel qual en moltes ocasions no s'exigia.

[ Escrit per Jordi el 9 de abril de 2008. Publicat a Cèdula d'habitabilitat : Notícies : Entra en vigor la llei del dret a l'habitatge. Arxivat a normativa d'habitabilitat i política d'habitatge. ]

  1. RSS
  2. Del.icio.us
  3. Fresqui
  4. Yahoo!
  5. Menéame
  6. Technorati
  7. Google Bookmarks

Cedula Habitabilitat.NET | Cedula Habitabilidad.NET. Copyright © 2006-18. Mapa.
Preus vàlids per a Barcelona i la seva àrea d'influència. Consulteu per a altres poblacions.