Notícies sobre la cèdula d'habitabilitat

El nou decret d'habitabilitat (II): ventilacions mínimes

En un article anterior vam tractar el canvi que suposarà l'entrada en vigor del nou decret d'habitabilitat en quant a l'alçada lliure mínima exigida als habitatges. Un altre aspecte important que ara es modifica és el de la ventilació de les peces. Aquests canvis incideixen en un aspecte regulat de manera molt més estricta per als habitatges de nova construcció, de manera que s'estableixen ara uns criteris que han d'assegurar unes condicions, no només de ventilació, sinó també higièniques més adequades per als dormitoris i les sales d'estar.

En aquest sentit, l'entrada en vigor del nou decret d'habitabilitat suposarà un increment de la dimensió mínima de la obertura de ventilació dels dormitoris, que es passa dels 0,20 m² que fixava l'anterior decret, a exigir-se una obertura mínima de 0,40 m². Abans, si es disposava d'una finestra quadrada d'uns 45 cm de costat ja es complia amb aquest requisit de ventilació mínima. A partir del proper dia nou d'octubre caldrà que aquesta hipotètica finestra mesuri uns 65 cm per cada costat. Es tracta d'un increment notable que ve a modificar un criteri excessivament laxe, atès que les dimensions anteriorment vigents no permetien assegurar una adequada ventilació del dormitori.

També es modifica el criteri per considerar adequada la ventilació de les sales: si bé es mantenen les mateixes dimensions mínimes, ara s'exigirà als patis de parcel·la una dimensió mínima de 4 m² per tal que hi pugui ventilar una peça amb la condició de sala.

Si bé tots dos canvis són importants, el que tindrà majors conseqüències de cara a condicionar o fins i tot impedir la obtenció d'una cèdula de segona ocupació serà aquesta segona modificació: com és sabut, el decret estableix els requisits mínims per a la obtenció de la cèdula d'habitabilitat, i aquesta tan sols es pot obtenir si l'immoble disposa del programa mínim d'habitatge, compost per una sala, una cuina (o bé una sala-cuina) i un bany. Per tant, no és imprescindible que l'immoble disposi de cap habitació, de manera que si les habitacions d'un hipotètic habitatge no compleixen amb el requisit dels 40 cm² de ventilació, si la sala, la cuina i el bany compleixen amb els requisits mínims respectius, l'habitatge obtindrà igualment la cèdula, amb l'única conseqüència que la peça sense els 40 cm² de ventilació no computarà com a dormitori, sinó com a "altra peça".

Aquests canvis referents a la ventilació de les peces, junt amb la modificació de l'altura lliure mínima i la nova obligació de disposar d'elements protectors o baranes resistents als cops pels desnivells majors a 0,60 m són les modificacions més significatives introduïdes pel nou decret en quant a exigències mínimes d'habitabilitat per als habitatges usats.

[ Escrit per L'equip de Cedulahabitabilitat.net el 31 de agost de 2009. Publicat a Cèdula d'habitabilitat : Notícies : El nou decret d'habitabilitat (II): ventilacions mínimes. Arxivat a normativa d'habitabilitat. ]

  1. RSS
  2. Del.icio.us
  3. Fresqui
  4. Yahoo!
  5. Menéame
  6. Technorati
  7. Google Bookmarks

Cedula Habitabilitat.NET | Cedula Habitabilidad.NET. Copyright © 2006-18. Mapa.
Preus vàlids per a Barcelona i la seva àrea d'influència. Consulteu per a altres poblacions.