Cčdula d'habitabilitat

Preu d'obtenció de la cčdula a Montmeló

Com que Montmeló (el Vallčs Oriental) és fora del continu construďt de Barcelona, els preus per a totes les inspeccions i certificacions d'habitabilitat situades al seu nucli urbŕ tenen un cŕrrec per desplaçament de 15 euros.

Només certificació: 130 €

Inspeccionem el vostre habitatge al nucli urbŕ de Montmeló i us lliurem el certificat que us permetrŕ sol·licitar la cčdula a la Generalitat. És la opció més econňmica, perň vosaltres heu de fer algunes gestions.

sol·licitud

Certificació i tramitació: 150 €

Inspeccionem el vostre habitatge al nucli urbŕ de Montmeló i fem les gestions necessŕries a la Direcció General d'Habitatge, de manera que només heu d'esperar a rebre la cčdula per correu, a casa.

sol·licitud

Mapa de Montmeló

Aquests preus ja inclouen els 15 euros de cŕrrec per desplaçament.

El cŕrrec de desplaçament s'aplica una única vegada per encŕrrec a totes les inspeccions a realitzar a Montmeló al mateix dia. Preus especials per a comunitats de propietaris i immobiliŕries. Descomptes de fins al 40%, en funció del volum. Consulteu-nos.

Cedula Habitabilitat.NET | Cedula Habitabilidad.NET. Copyright © 2006-18. Mapa.
Preus vŕlids per a Barcelona i la seva ŕrea d'influčncia. Consulteu per a altres poblacions.